Giá bạc bắt đầu phục hồi - Phân tích - 15-09-2020


Economy analysis


Giá bạc đã phá vỡ mức 26,90 và kết thúc ngày hôm qua trên mức đó, để giao dịch bên trong kênh tăng giá mới giúp giá đạt được mức tăng dự kiến ​​trong các phiên sắp tới, trên đường chạm mức 28,90 theo sau là mức 29,80 là mục tiêu tích cực chính.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ vẫn được kỳ vọng trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 26,90 và giữ dưới mức đó sẽ khiến giá chịu áp lực giảm điều chỉnh một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,70 và kháng cự 28,20.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng