Giá vàng tiếp cận mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 15-09-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục tăng để đạt đến ngưỡng của mục tiêu chờ đợi đầu tiên tại 1967.90, nhận được sự hỗ trợ tích cực tốt bởi đường EMA50, trong khi nó di chuyển bên trong kênh tăng giá trong ngày hỗ trợ cơ hội phá vỡ mức đã đề cập và mở đường đến hướng tới năm 2008.80 thể hiện mục tiêu tích cực tiếp theo của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc tiếp tục đà tăng dự kiến ​​đòi hỏi phải giữ ở trên Mức 1945,00 và 1934,86.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1945,00 và kháng cự 1985,00.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Tăng giá