USDCAD kiểm tra đường trung bình động - Phân tích - 15-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD dao động xung quanh đường EMA50 tiếp tục tạo thành hỗ trợ tốt trong ngày so với giá, để bảo vệ kịch bản tích cực được đề xuất gần đây, chờ đợi để có được động cơ tích cực hỗ trợ tăng theo mục tiêu dự kiến ​​của chúng tôi là 1.3362.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới bị ảnh hưởng bởi mô hình hai đáy đã hoàn thành trước đó, lưu ý rằng việc giữ vững trên 1,3110 là rất quan trọng để tiếp tục đà tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3100 và kháng cự 1.3240.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng