USDJPY phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 15-09-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã cố gắng phá vỡ mức 106,00 để phục hồi theo hướng giảm giá hướng tới mục tiêu tiêu cực được chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 105,20, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan giảm giá của chúng tôi trong ngày và ngắn hạn, lưu ý rằng việc phá vỡ mức mục tiêu sẽ kéo dài sóng giảm để đạt tới 103,65 như một trạm chính tiếp theo.

Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực và được hỗ trợ tích cực bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng Giữ dưới mức 106,44 là rất quan trọng để tiếp tục đà giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,80 và kháng cự 106,20

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm