GBPUSD kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 15-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã cố gắng phá vỡ mức 1,2880 nhưng nó phục hồi theo hướng giảm giá để duy trì ổn định dưới mức đó, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi ngẫu nhiên và tiêu cực của đường EMA50, đang chờ chạm đến mức 1,2705 đại diện mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Chúng tôi nhắc bạn rằng việc vi phạm 1.2880 sẽ đẩy giá kiểm tra mức kháng cự quan trọng nhất đối với các giao dịch ngắn hạn ở 1.3000 trước khi xác định rõ ràng điểm đến tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2730 và kháng cự 1.2920.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm