Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 01-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô kiểm tra mức kháng cự quan trọng 40,41 và cố gắng vi phạm nó, điều này cho thấy giá đã được giữ lại để tiếp tục xu hướng tăng chính, nhưng chúng ta cần phải đóng cửa hàng ngày trên mức này để xác nhận kích hoạt kịch bản xu hướng tăng và hướng tới 43,05 là mục tiêu tích cực tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục với tính trung lập của mình cho đến khi giá xác nhận vi phạm mức kháng cự nêu trên hoặc phá vỡ hỗ trợ 37,95 để phát hiện rõ các mục tiêu tiếp theo. / p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng hỗ trợ 38,50 và kháng cự 41,00.

Dự kiến xu hướng cho ngày hôm nay: Trung lập