EURUSD đang phục hồi - Phân tích - 15-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã kết thúc ngày hôm qua một cách tích cực, bắt đầu từ hôm nay với mức tăng bổ sung để di chuyển trên đường hỗ trợ của kênh tăng chính, hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng tăng chính và ngăn chặn kịch bản điều chỉnh giảm giá được đề xuất gần đây, trên đường đạt được tích cực các mục tiêu chủ yếu bắt đầu từ 1.2011.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được đề xuất trong các phiên sắp tới và vi phạm 1.1917 sẽ giảm bớt sứ mệnh đạt được các mục tiêu đã chờ đợi, có cân nhắc rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu phải giữ trên 1.1840.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1800 và kháng cự 1.1980.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng