Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 14-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô hôm nay phải đối mặt với áp lực tiêu cực để chạm đến ngưỡng hỗ trợ quan trọng 36,75 và vẫn ở trên mức này, và giá cần phải củng cố trên mức này để duy trì kịch bản xu hướng tăng trong ngày hôm nay, lưu ý rằng phá vỡ nó và giữ với mức đóng cửa hàng ngày dưới nó sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực, mục tiêu chủ yếu là tăng lên 34,00.