Phân tích cuối ngày cho Vàng 14-09-2020


Economy analysis


Giá vàng cung cấp các giao dịch tích cực rõ ràng để tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1967.90 và nó đối mặt với ngưỡng kháng cự vững chắc được hình thành tại hỗ trợ bị phá vỡ của kênh tăng giá chính như xuất hiện trên biểu đồ, chờ vượt qua năm 1962.50 để giảm bớt sứ mệnh hướng tới các mục tiêu tích cực của chúng tôi kéo dài đến năm 2008.80, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên mức 1934,86 để tiếp tục tăng dự kiến.