PayPal chịu áp lực tiêu cực - Phân tích - 14-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của PayPal Holdings đã giảm 3,2% trong phiên trước trong khi bị tổn thương do xuyên thủng đường xu hướng tăng chính gần đây, đồng thời xâm phạm hỗ trợ của đường SMA 50 ngày, nhân đôi áp lực tiêu cực.

Do đó, chúng tôi cho rằng cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm vào mức hỗ trợ 168,84, với điều kiện mức hỗ trợ 184,00 bị vi phạm.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm