Google chịu áp lực tiêu cực - Phân tích - 14-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Google đã giảm 0,74% trong phiên trước trong khi bị tổn thương do xuyên thủng đường xu hướng tăng chính gần đây, với áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi dự đoán cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm mục tiêu hỗ trợ đầu tiên tại 1.476.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm