Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 14-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent giao dịch với mức tiêu cực rõ ràng là phá vỡ 40,00 và lắng xuống dưới mức hiện tại, điều này hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan giảm giá của chúng tôi một cách hiệu quả trong các phiên sắp tới, mục tiêu là 38,80, tiếp theo là 37,12 mức như các trạm chính tiếp theo, xem xét rằng Sự tiếp tục của các điều kiện sóng giảm đang giữ dưới mức 40,55 và 41,36.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 39,00 và mức kháng cự 41,36.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm