Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 14-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giao dịch tiêu cực để tiếp cận mức hỗ trợ quan trọng 36,75, điều này cần thận trọng trong giao dịch sắp tới, vì việc phá vỡ mức này sẽ đẩy giá giảm trở lại và hướng tới việc đạt được mục tiêu tiêu cực bổ sung là 34,00, trong khi stochastic cung cấp tín hiệu tích cực bây giờ hỗ trợ có cơ hội hướng tới mục tiêu tích cực đã chờ đợi của chúng tôi là 38,44 như trạm đầu tiên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 36,30 và kháng cự 39,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng