Cập nhật giữa trưa cho Silver 14-09-2020


Economy analysis


Giá bạc không cho thấy bất kỳ động thái tăng vọt nào kể từ buổi sáng, tiếp tục dao động quanh mức 26,90, do đó, tổng quan về xu hướng giảm giá của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị như hiện tại mà không có bất kỳ thay đổi nào, được hỗ trợ liên tục bởi đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là nằm ở mức 25,06, trong khi để đạt được nó yêu cầu giữ dưới 26,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,00 và kháng cự 27,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm