Cập nhật giữa trưa cho Vàng 14-09-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy các giao dịch yếu kém kể từ buổi sáng, ổn định vào khoảng 1945,00, do đó, không có thay đổi đối với kịch bản xu hướng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 1934,86, được hỗ trợ bởi đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu dự kiến ​​của chúng tôi bắt đầu ở mức 1967.90 và mở rộng đến 2008.80 sau khi vượt qua mức trước đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1935.00 và kháng cự 1975.00.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng