Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 14-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã cung cấp thêm các giao dịch tích cực nhưng nó cho thấy tín hiệu phục hồi giảm ngay bây giờ, đang chờ tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi sự mất mát của ngẫu nhiên đối với động lượng tích cực, nhắc bạn rằng mục tiêu dự kiến ​​chính của chúng tôi nằm ở 1.2705 , trong khi đạt được nó yêu cầu giữ dưới 1.2880.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2705 và kháng cự 1.2900.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm giá