Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 14-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD dao động quanh mức 1.1855 kể từ buổi sáng và miễn là giá nằm dưới mức này, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị cho ngày hôm nay, vì việc vi phạm mức này sẽ đẩy giá đạt được mức tăng bắt đầu từ 1.1900 và kéo dài đến 1.2011, trong khi mục tiêu chính tiếp theo của làn sóng giảm giá được đề xuất là nằm ở 1.1720.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1750 và kháng cự 1.1950.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm