EURJPY chịu sự ổn định của đường trung bình động - Phân tích - 14-9-2020


Economy analysis


Mặc dù sự hợp nhất của cặp EURJPY dưới ngưỡng kháng cự chính 126,25, nhưng nó đang hình thành dao động đi ngang tạm thời bị ảnh hưởng bởi hình thức trung bình động 55 để hỗ trợ thêm ở mức 125,40.

Biểu đồ trên cho thấy nỗ lực ngẫu nhiên để thu thập thông tin về các khu vực quá bán, để tăng cơ hội thu thập động lượng tiêu cực để quản lý việc phá vỡ đường trung bình động 55 và bắt đầu ghi lại các mục tiêu tiêu cực bằng cách tiến tới 124,12 và 123,40 trong ngắn hạn và trung hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 126,00 đến 124,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm