GBPJPY lặp lại mức đóng cửa tiêu cực - Phân tích - 14-9-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã cung cấp mức đóng cửa âm mới bằng cách giải quyết dưới 137,35, tạo thành phần mở rộng của hỗ trợ bị phá vỡ để xác nhận sự tiếp tục của tiêu cực được đề xuất trước đó, đồng thời, việc tiếp cận ngẫu nhiên đến các khu vực quá bán sẽ cung cấp cho giá động lực tiêu cực mới để quản lý tiếp tục giảm để nhắm mục tiêu đến các mức tiêu cực mới có thể bắt đầu ở 134,80, sau đó đạt mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% ở 133,68.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 136,60 và 134,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm