Bạch kim giữ ổn định tích cực - Phân tích - 14-9-2020


Economy analysis


Giá bạch kim cung cấp mức đóng cửa tích cực mới bằng cách giải quyết trên 915,00 để tăng cơ hội sớm tiếp tục cuộc tấn công tăng giá, trong khi nỗ lực ngẫu nhiên để hình thành sóng tăng sẽ tăng cơ hội thu thập thêm động lực tích cực để giảm bớt sứ mệnh tiếp cận các trạm chính bắt đầu từ 1040,00, tiếp theo là 1105,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 915,00 đến 980,00

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Tăng giá