Giá đồng bắt đầu với làn sóng tích cực mới - Phân tích - 14-9-2020


Economy analysis


Giá đồng bắt đầu hình thành sóng tăng mới để củng cố tổng quan về xu hướng tăng giá và ổn định trong kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ.

Ngoài ra, sự ổn định của đường hỗ trợ 2.9500 để thu thập thông tin ngẫu nhiên về các vùng quá mua cho phép chúng tôi giữ kỳ vọng của mình để cố gắng đạt mục tiêu 3.1200, sau đó đạt 3.3000 trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.9800 và 3.1200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng