USDCHF cố gắng quay trở lại kênh giảm giá - Phân tích - 14-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF dao động xung quanh ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá và cố gắng giao dịch dưới ngưỡng đó, khi nó chịu áp lực tiêu cực liên tục đến từ đường EMA50, chờ đợi sự suy giảm nhiều hơn để hướng đến khu vực 0,9000 chủ yếu.

Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trong thời gian sắp tới với điều kiện giá ổn định dưới 0,9192.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 0,9000 và mức kháng cự 0,9150.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm