Giá dầu Brent trong mô hình tiêu cực - Phân tích - 14-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent gặp khó khăn trong việc xác nhận phá vỡ mức 40,00, để thể hiện xu hướng tăng nhẹ hiện tại và kiểm tra mức kháng cự của cờ giảm dần mà các dấu hiệu của nó xuất hiện trên biểu đồ, nhận thấy rằng đường EMA50 gặp mức kháng cự của mô hình này để tăng thêm sức mạnh cho nó, hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng giảm được đề xuất gần đây, mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 38,80, tiếp theo là 37,12.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trừ khi vi phạm 40,55 theo sau là 41,36 mức và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 39,00 và mức kháng cự 41,36.

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm