Giá bạc dao động quanh ngưỡng kháng cự - Phân tích - 14-09-2020


Economy analysis


Giá bạc tiếp tục dao động quanh mức 26,90 và vẫn nằm dưới mức đó, điều này giữ cho kịch bản tiêu cực có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi đường EMA50 tác động tiêu cực lên giá, bên cạnh việc mất ngẫu nhiên theo động lượng tích cực, lưu ý rằng kỳ vọng Mục tiêu của sóng giảm nằm ở mức 25,06.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng việc vi phạm mức 26,90 và giữ với mức đóng cửa hàng ngày trên đó sẽ ngăn chặn đà giảm dự kiến ​​và dẫn đầu giá để tiếp tục xu hướng tăng chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,00 và kháng cự 27,50.

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm