Giá vàng khởi đầu tích cực - Phân tích - 14-09-2020


Economy analysis


Giá vàng mở cửa giao dịch hôm nay tích cực sau khi kiểm tra ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1934,86 và củng cố trên đó, điều này cho thấy phần đầu giá sẽ đạt được mức tăng dự kiến ​​trong các phiên sắp tới, được hỗ trợ bởi sự tích cực của ngẫu nhiên, trên đường tiếp tục xu hướng tăng giá chính, lưu ý rằng các mục tiêu dự kiến ​​chính bắt đầu ở mức 1967.90 và kéo dài đến 2008.80.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ vẫn được đề xuất trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn với điều kiện giá ổn định trên 1934,86.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1935,00 và kháng cự 1975,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng