USDCAD bị ảnh hưởng bởi đà tiêu cực - Phân tích - 14-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD cho thấy các giao dịch tiêu cực nhẹ vào thời điểm mở cửa ngày hôm nay để kiểm tra đường EMA50, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, lưu ý rằng hiệu ứng tích cực của mô hình hai đáy vẫn đang hoạt động, để giữ cho chúng tôi tổng quan tăng giá rằng mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở mức 1.3362.

Chúng tôi xin nhắc bạn rằng việc phá vỡ 1.3110 sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực, điều này sẽ đẩy giá trở lại đường giảm giá chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3110 và kháng cự 1.3260.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng