Không có tin tức nào về USDJPY - Phân tích - 14-09-2020


Economy analysis


Phạm vi hẹp chi phối các giao dịch gần đây của cặp USDJPY, tiếp tục dao động xung quanh đường EMA50, do đó, không có thay đổi đối với kịch bản xu hướng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 106,44, chờ phá vỡ 106,00 để xác nhận mức tăng về 105,20 đại diện mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 105,40 và kháng cự 106,60

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm