GBPUSD bắt đầu tích cực - Phân tích - 14-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cho thấy các giao dịch tích cực vào ngày hôm nay để hướng tới kiểm tra tiềm năng đối với mức kháng cự chính 1.2880, bị ảnh hưởng bởi sự tích cực của ngẫu nhiên và như chúng tôi đã đề cập trong các báo cáo gần đây của mình, giá cần phải giữ dưới mức kháng cự đã đề cập để giữ xu hướng giảm Kịch bản xu hướng hợp lệ trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 1.2705.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong ngày và ngắn hạn, lưu ý rằng vi phạm 1.2880 sẽ đẩy giá kiểm tra 1.3000 ban đầu trước khi xác định rõ ràng điểm đến tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2705 và kháng cự 1.2900.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm