EURUSD kiểm tra lại đường bị hỏng - Phân tích - 14-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục dao động ở mức hỗ trợ bị phá vỡ của kênh tăng giá chính và vẫn nằm dưới ngưỡng đó, điều này giữ cho tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi có hiệu lực cho đến thời điểm hiện tại, mục tiêu chủ yếu là truy cập 1.1720.

< p> Lưu ý rằng việc phá vỡ mức mục tiêu sẽ đẩy giá điều chỉnh giảm nhiều hơn trên cơ sở ngắn hạn để hướng tới 1.1540 như một trạm điều chỉnh tiếp theo, trong khi vi phạm 1.1855 và giữ ở trên nó thể hiện chìa khóa để quay trở lại đường tăng giá chính và đi đầu hướng tới khu vực 1.2011 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1750 và kháng cự 1.1950.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Giảm