Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 11-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy một số xu hướng tăng giá bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên và miễn là giá dưới 0,7350, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị trong giai đoạn sắp tới và giá cần phải phá vỡ 0,7245 để giảm bớt sứ mệnh hướng tới các mục tiêu chính của chúng tôi bắt đầu từ 0,7135 và mở rộng đến 0,6964.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 0,7200 đến 0,7320

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm