Pfizer phát ra nhiều tín hiệu tiêu cực hơn - Phân tích - 08-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của

Pfizer đã giảm 1,39% trong phiên cuối cùng trong khi giao dịch cùng với đường xu hướng dài hạn chính giảm, với áp lực tiêu cực từ SMA 50 ngày, với tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm tổn thất cho cổ phiếu, nhắm mục tiêu hỗ trợ đầu tiên là 32,98, với điều kiện là mức kháng cự 34,24.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish