Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 11-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cố gắng phá vỡ mức 40,00 mà không cố gắng giữ dưới mức đó, chờ đợi sự phá vỡ được xác nhận để mở đường hướng tới mức 38,80, tiếp theo là mức 37,12 đại diện cho làn sóng giảm giá dự kiến ​​cho ngày hôm nay.

Cho đến thời điểm hiện tại, kịch bản xu hướng giảm vẫn được đề xuất cho các phiên sắp tới trừ khi giá phục hồi để vượt qua mức 40,75 theo sau là mức 41,36 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,50 và kháng cự 41,36.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm