Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 11-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy các giao dịch tích cực để kiểm tra mức kháng cự của kênh giảm xuất hiện trên biểu đồ, lưu ý rằng việc giữ dưới 37,50 đại diện cho yếu tố bảo vệ đầu tiên đối với sự tiếp tục của kịch bản tiêu cực được đề xuất vào buổi sáng, chờ tiếp tục xu hướng giảm để kiểm tra 36,08 ban đầu, lưu ý rằng việc phá vỡ mức này sẽ mở rộng sóng giảm lên đến 34,34 như một trạm chính tiếp theo, trong khi mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực với điều kiện giá ổn định dưới 37,50 và 38,40.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 35,50 và kháng cự 38,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm