Cập nhật giữa trưa cho Silver 11-09-2020


Economy analysis


Giá bạc giữ mức ổn định dưới 26,90, để giữ cho xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50, chờ đợi để tiếp tục các giao dịch tiêu cực mà mục tiêu 25,06 là trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ dưới mức 26,90 để tiếp tục đà giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 25,80 và kháng cự 27,30.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm