Cập nhật giữa trưa cho Vàng 11-09-2020


Economy analysis


Giá vàng vẫn mắc kẹt giữa các mức quan trọng được thể hiện bởi hỗ trợ 1934,86 và kháng cự 1950,50 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải phá vỡ một trong những mức này để phát hiện điểm đến tiếp theo của nó một cách rõ ràng, điều này giữ cho quan điểm trung lập của chúng tôi có hiệu lực cho đến nay.

Để xem lại chi tiết các mức đã đề cập và các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm, vui lòng kiểm tra báo cáo phát hành buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1920,00 và kháng cự 1970,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Phụ thuộc vào các mức đã đề cập ở trên