Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 11-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD có xu hướng phá vỡ mức 1,1840 và nó cần phải củng cố dưới mức này để giữ áp lực tiêu cực có hiệu lực cho ngày hôm nay, chờ phá vỡ 1,1815 để giảm bớt sứ mệnh hướng tới mục tiêu chính đầu tiên của chúng tôi ở mức 1,1720, nhắc nhở bạn rằng xác nhận vi phạm 1.1840 sẽ đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính mà các mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách truy cập mức đỉnh được ghi nhận gần đây tại 1.2011.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1720 và mức kháng cự 1.1900.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm