Giá khí tự nhiên kiểm tra mức hỗ trợ ban đầu - Phân tích - 11-9-2020


Economy analysis


Giá khí tự nhiên chạm vào đường hỗ trợ ban đầu ở mức 2.280, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên di chuyển tại các vùng quá bán.

Việc gia hạn các nỗ lực tăng giá đòi hỏi sự ổn định trên mức hỗ trợ hiện tại , kỳ vọng phục hồi lên mức 2.480, sau đó đạt mục tiêu chính đầu tiên ở mức 2.780, trong khi đối mặt với áp lực tiêu cực liên tục và giảm xuống dưới hỗ trợ này sẽ xác nhận việc tiếp tục các nỗ lực điều chỉnh giảm để chịu thêm tổn thất có thể kéo dài đến 2.080.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.280 đến 2.480

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng