EURJPY không lấy lại được sự tích cực - Phân tích - 11-9-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã cố gắng lấy lại xu hướng tăng bằng cách hình thành sóng tăng, ghi nhận mức 126,44, đồng thời cung cấp mức đóng cửa tiêu cực mới bên dưới đường hỗ trợ của kênh tăng ở mức 125,90 củng cố sự thống trị của xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới.

Ngoài ra, stochastic tiếp tục cung cấp xung lượng âm bằng cách đạt đến mức 20, cho phép chúng tôi chờ thu thập thông tin xuống dưới mức trung bình động 55 tại 125,45 để mở đường nhắm mục tiêu các mức tiêu cực mới có thể kéo dài đến 124,12 theo sau là 123,40 trong thời gian ngắn hạn và trung hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 125,90 đến 124,10

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm