GBPJPY thoát khỏi đường tăng giá - Phân tích - 11-9-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã đối mặt với áp lực tiêu cực mạnh vào ngày hôm qua sau khi thu thập thông tin ngẫu nhiên về phía vùng quá bán, để nhận thấy sự hình thành sóng giảm mạnh và lắng xuống dưới đường hỗ trợ của kênh tăng chính tại 137,05.

Việc đóng cửa tiêu cực liên tục bên dưới ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ cho phép chúng tôi đề xuất sự thống trị của xu hướng giảm giá trong giai đoạn sắp tới để nhắm mục tiêu vào các mức tiêu cực mới có thể kéo dài đến 134,80, tiếp theo là 133,68.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 137,10 và 134,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm