Bạch kim tăng chậm - Phân tích - 11-9-2020


Economy analysis


Giá bạch kim bắt đầu hình thành các giao dịch tăng giá chậm và cố gắng đối mặt với tiêu cực ngẫu nhiên, để nhận thấy sự phục hồi trên mức 915,00 gần đây để củng cố sự thống trị của xu hướng tăng giá dự kiến ​​trước đó.

Chúng tôi nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải vi phạm 870,00 đã tạo thành chướng ngại vật chống lại các nỗ lực tăng giá, sau đó chờ nhắm mục tiêu các mức tích cực mới có thể mở rộng đến 1040,00 và 1105,00.

Dự kiến phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là từ 900,00 đến 980,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng