Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 08-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy giao dịch chặt chẽ kể từ sáng, tiếp tục dao động tại EMA50, trong khi stochastic cho thấy tín hiệu bán quá mức, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​cho giai đoạn sắp tới, điều này phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 0,6870 , nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi của chúng tôi nằm ở 0,7064.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,6900 hỗ trợ và 0,7040

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish