Không thay đổi xu hướng tăng giá của đồng - Phân tích - 11-9-2020


Economy analysis


Giá đồng đã thành công trong việc đóng cửa tích cực mới trên đường hỗ trợ của kênh tăng giá ở mức 2.9300, để giữ đà tăng chính của nó mặc dù phải đối mặt với áp lực tiêu cực thường xuyên do thu thập thông tin ngẫu nhiên dưới mức 50 gây ra.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi để thu thập thêm động lực tích cực để xác nhận sự chuẩn bị của nó để tiếp tục các nỗ lực tăng giá và bắt đầu nhắm mục tiêu các mức tích cực bắt đầu từ 3.1200, sau đó đạt đến ngưỡng kháng cự của kênh tăng tại 3.3300.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.9300 đến 3.1200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng