AUDUSD kiểm tra lại - Phân tích - 11-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ trước đó của kênh tăng chính và bật lên theo hướng giảm từ đó, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi đường EMA50, chờ hướng tới mức 0,7135 theo sau là mức 0,6964 là các mục tiêu chính tiếp theo.

Lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng giảm yêu cầu giữ dưới 0,7350.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7200 và 0,7320

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm