Giá dầu thô quay đầu giảm - Phân tích - 11-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã phá vỡ đường hỗ trợ của kênh tăng giá nhỏ được đề cập vào ngày hôm qua và nằm dưới nó, giảm xuống dưới áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, nhận thấy rằng ngẫu nhiên trùng lặp tiêu cực hiện tại.

Do đó, các yếu tố này hỗ trợ cơ hội giảm nhiều hơn trong các phiên sắp tới, mà mục tiêu chính của nó bắt đầu ở mức 36,08 và kéo dài đến 34,34 sau khi phá vỡ mức trước đó, có tính đến xu hướng giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi giá tăng lên vi phạm 37,50 theo sau là 38,40 mức và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 35,50 và kháng cự 38,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm