Giá bạc dưới áp lực tiêu cực - Phân tích - 11-09-2020


Economy analysis


Giá bạc giảm một lần nữa, phá vỡ mức 26,90 và giảm xuống dưới mức đó, điều này khiến giá chịu áp lực tiêu cực trở lại, trên đường giảm chủ yếu về khu vực 25,06.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, lưu ý rằng việc vi phạm 26.90 sẽ ngăn chặn áp lực tiêu cực hiện tại và dẫn giá tiếp tục xu hướng tăng chính trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 25,80 và kháng cự 27,30.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm