USDCAD giữ được sự ổn định tích cực - Phân tích - 11-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD quay trở lại tăng sau khi kiểm tra lại các vùng kháng cự bị phá vỡ vào ngày hôm qua và giá được hỗ trợ tốt bởi đường EMA50, để giữ hiệu ứng tích cực của mô hình hai đáy hoạt động, chờ tiếp tục xu hướng tăng nhắm mục tiêu 1.3362 là trạm chính tiếp theo.

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc phá vỡ mức 1.3110 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và tác động lên giá để quay trở lại đường giảm giá một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1,3110 và mức kháng cự 1,3260.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Tăng giá