USDJPY đi ngang - Phân tích - 11-09-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY cho thấy các giao dịch đi ngang và ổn định xung quanh đường EMA50 và miễn là giá dưới 106,44, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị trong giai đoạn sắp tới, vì việc vi phạm mức này sẽ đẩy giá phục hồi và đạt được lợi nhuận trên cơ sở trong ngày, trong khi giá cần phá vỡ 106,00 để dễ dàng thực hiện sứ mệnh hướng tới mục tiêu đã chờ đợi chính của chúng tôi ở mức 105,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 105,40 và Mức kháng cự 106,60

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm