GBPUSD tiếp cận mục tiêu - Phân tích - 11-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD được giao dịch với mức tiêu cực mạnh vào ngày hôm qua để đạt đến ngưỡng 1.2800, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm, được hỗ trợ tốt bởi EMA50, nhắc bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi nằm ở 1.2705.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2705 và kháng cự 1.2880.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm