EURUSD giảm xuống dưới mức hỗ trợ - Phân tích - 11-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã kết thúc ngày hôm qua tiêu cực dưới đường hỗ trợ của kênh tăng chính, vì nó cho thấy các giao dịch hỗn hợp trong các phiên trước, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm có giá trị và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, chờ đợi sự suy giảm nhiều hơn để truy cập 1.1720. mục tiêu tiêu cực đầu tiên của chúng tôi.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay, lưu ý rằng việc vi phạm 1.1840 và giữ với mức đóng cửa hàng ngày trên nó sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực và dẫn đến giá để quay lại đường tăng giá chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1720 và kháng cự 1.1900.

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm