Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 10-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô phải đối mặt với áp lực tiêu cực bổ sung để giảm xuống dưới 37,60, điều này đẩy giá đạt được mức giảm dự kiến ​​nhiều hơn trong giai đoạn sắp tới và quay trở lại xu hướng giảm chính, trên đường chạm ngưỡng 36,08 như một trạm chính đầu tiên.